Author Index

updated to Sep 5 2018

This Index might be modified. The Organizers do not take any responsability for the possible changes

Legenda
Room: Mich: Michelangelo; Decu: Delfica Cumana

Oral Presentation ex:
"Mich-Mo 14:00\2" reads as: room-day time \ presentation
i.e: room Michelangelo on Monday, session starting at 14.00, second presentation
Poster ex:
ex: P\19 reads as poster at panel number 19

Abdelghani-Idrissi M.A. P\2
Acevedo P. P\22
Acevedo Penaloza C.H. P\19, P\27
Agnello P. Mich-Thu 9:00\4
Alviz Meza A. P\1
Ancione G. Mich-Thu 9:00\1
Ansaldi S.M. Mich-Thu 9:00\4, Mich-Thu 10:40\4, Decu-Thu 16:40\4
Antonioni G. Decu-Thu 9:00\4
Ausiello A. P\24
Avila Filho S. P\23
Bacenetti J. P\25
Baldissone G. Decu-Thu 14:20\4, P\29
Balintova M. Decu-Thu 16:40\2
Battaglini Pirani R. Mich-Fri 16:00\1
Baudisová B. Mich-Fri 17:20\1
Benedetti-Marquez E. P\11
Bergamo G. P\4
Bernatik A. Mich-Thu 14:20\3
Bertei A. Mich-Fri 14:00\3
Bonura L. P\36
Borghetti F. Mich-Fri 16:00\2, P\33, P\34, P\35, P\36
Bosco D. Mich-Fri 16:00\2
Bragatto P. Mich-Thu 9:00\1, Mich-Thu 9:00\4, Decu-Thu 16:40\4, Mich-Fri 17:20\2
Brohez S. Mich-Thu 9:00\2, Mich-Thu 16:40\4
Bronuzzi F. Mich-Fri 14:00\2
Bubbico R. Mich-Fri 16:00\3
Busini V. P\7
Cabeza I. Decu-Thu 10:40\3
Camuncoli G. Decu-Thu 14:20\1
Capobianco L. P\37
Caponio F. P\26
Cardenas Escorcia Y. P\13, P\19, P\32, P\38
Cardenas J. P\13
Casal J. Decu-Thu 14:20\2, Mich-Fri 16:00\3
Casson-Moreno V. P\2
Cepeda J. P\22
Cermelli D. P\21
Cervantes-Bolivar B. P\38
Chanut C. Mich-Thu 16:40\3
Chiesa R. P\17
Coba Salcedo M.F. P\27, P\28
Coelho Mirre R. P\23
Comberti L. Decu-Thu 14:20\4, P\15, P\29
Cozzani V. Decu-Thu 9:00\4, Mich-Thu 10:40\3, P\8, P\10, P\30
Crivellari A. P\30
Currň F. P\21
Dakkoune A. Decu-Thu 16:40\3
Dal Pozzo A. Decu-Thu 9:00\4
Danihelka P. Mich-Fri 17:20\1
Danko M. Mich-Fri 14:00\1, Mich-Fri 14:00\4
Danzi E. P\3, P\4
De Cillis E. Mich-Thu 10:40\2
De Gaetano P. Decu-Thu 16:40\5
De Gennaro S. P\16
De Luca A.I. P\26
De Marchi L. P\10
De Marco A. P\37
De Michelis I. Mich-Fri 10:30\1
De Rosa A. P\31
Delle Site C. Mich-Thu 9:00\4
Delvosalle C. Mich-Thu 9:00\2
Demcak S. Decu-Thu 16:40\2
Demichela M. Mich-Thu 10:40\2, Decu-Thu 14:20\1, Decu-Thu 14:20\4, P\15, P\29
Derudi M. Mich-Fri 16:00\2, P\7, P\33
Di Bari C. P\31
Di Carlo A. Mich-Fri 10:30\4
Di Fonzo M. Mich-Thu 16:40\5
Ditali S. P\12
Dobes P. Mich-Fri 17:20\1
Duhamel P. Mich-Thu 9:00\2, Mich-Thu 16:40\4
Dumontet S. P\24
Espinosa A. Decu-Thu 10:40\3
Estel L. Decu-Thu 16:40\3
Fabiano B. Decu-Thu 14:20\5, Decu-Thu 16:40\5, P\21
Failla F. Mich-Fri 17:20\2
Falcone G. P\25, P\26
Faramondi L. Mich-Fri 17:20\2
Fargione P. Mich-Thu 10:40\2, Mich-Fri 14:00\2
Farinella M. Mich-Thu 9:00\3
Favrin S. P\7, P\33
Ferella F. Mich-Fri 10:30\1
Fernandes De Sa S. Mich-Fri 16:00\1
Fiore R. P\12
Fiorentini L. Mich-Thu 9:00\3, Mich-Thu 14:20\4, P\4
Florio C. P\24
Fois G. Decu-Thu 14:20\4
Foscolo P.U. Mich-Fri 10:30\4
Frassoldati A. Mich-Fri 16:00\2, P\33
Galletti C. Decu-Thu 10:40\1
Gallucci K. Mich-Fri 10:30\4
Gandini P. P\34, P\35, P\36
Gholamzadeh Chofreh A. P\18
Giannella M. Decu-Thu 9:00\4
Giannino F. Mich-Thu 16:40\5, P\16
Gioiella F. Mich-Thu 10:40\1
Giuliano A. Mich-Thu 10:40\1
Gnoni M.G. Mich-Fri 17:20\2
Goni F.A. P\18
Gracia J. Mich-Fri 10:30\2, P\11, P\22
Guglielmi D. P\17
Gulisano G. P\26
Gyenes Z. Decu-Thu 9:00\1
Haji Molana M. P\18
Heymes F. Mich-Thu 14:20\1, Mich-Thu 16:40\3
Holub M. Decu-Thu 16:40\2
Iannaccone T. Mich-Thu 10:40\3
Innocenzi V. Decu-Thu 10:40\2, Mich-Fri 10:30\1
Isaac Millan I. P\38
Isemin R. Decu-Thu 9:00\2
Iuliano R. P\34
Janosovsky J. Mich-Fri 14:00\1, Mich-Fri 14:00\4
Jelemensky L. Mich-Fri 14:00\1, Mich-Fri 14:00\4
Jia X.X. Decu-Thu 9:00\3
Jumriani J. P\12
Kafarov V. P\1
Khakzad N. P\6, P\8
Klemes J.J. Decu-Thu 9:00\3, P\18
Klimov D. Decu-Thu 9:00\2
Labovska Z. Mich-Fri 14:00\4
Labovsky J. Mich-Fri 14:00\1, Mich-Fri 14:00\4
Landucci G. Mich-Thu 10:40\3, Decu-Thu 10:40\1, Mich-Fri 14:00\3, P\6, P\9
Lara L. Mich-Fri 10:30\2
Larina O. Decu-Thu 9:00\2
Lauret P. Mich-Thu 16:40\3
Lauri R. P\5
Lefebvre D. Decu-Thu 16:40\3
Leone S. Mich-Fri 10:30\1
Leva A. Mich-Thu 10:40\4
Leveneur S. Decu-Thu 16:40\3, P\2
Lopes Lima Fialho R. P\23
Lopez L. P\22
Lotrecchiano N. Mich-Thu 10:40\1
Lovarelli D. P\25
Lovreglio R. Mich-Fri 16:00\2
Luzzi R. Decu-Thu 14:20\4, Mich-Fri 14:00\2
Macini P. P\30
Maestri F. Decu-Thu 16:40\1
Maffettone P.L. P\16
Magri S. Decu-Thu 16:40\5
Maida L. Mich-Thu 10:40\2, Mich-Fri 14:00\2
Maja R. P\35
Marchionni G. P\34
Mariani M.G. P\17
Marmo L. Mich-Thu 9:00\3, Mich-Thu 14:20\4, P\3, P\4
Marzani A. P\10
Maschio G. P\14, P\20
Mata C. Decu-Thu 14:20\2
Mazzaro M. P\31, P\37
Mazzoleni S. P\16
Medici F. Decu-Thu 10:40\4
Mencaroni A. P\9
Mendez D. Decu-Thu 10:40\3
Mennuti C. Decu-Thu 16:40\4
Messina M. P\10
Micoli L. P\24
Mikhalev A. Decu-Thu 9:00\2
Milazzo M.F. Mich-Thu 9:00\1, Decu-Thu 14:20\5, P\20
Misuri A. P\8
Mocellin P. P\14
Moravcová I. Mich-Fri 17:20\1
Moreno - Sarmiento N. Decu-Thu 10:40\3
Morriello I. P\31
Muńoz Giraldo F. P\39
Nebbia R. Mich-Thu 10:40\2
Nicolella C. Mich-Fri 14:00\3
Novotny P. Mich-Fri 16:00\4, Mich-Fri 17:20\1
Ochodek T. Mich-Thu 16:40\2
Onderkova V. Mich-Thu 14:20\5
Orozco J. P\1
Osses C. P\1
Ovidi F. Decu-Thu 10:40\1, P\6
Pagni E. Decu-Thu 10:40\1
Palacios A. Decu-Thu 14:20\2
Pannocchia G. P\9
Pasquale V. P\24
Pastor E. Decu-Thu 14:20\2, Mich-Fri 16:00\3
Pastorelli G. P\36
Patrucco M. Mich-Thu 10:40\2
Patterer M.S. Decu-Thu 10:40\4
Pavlikova P. Decu-Thu 16:40\2
Peluso M.A. Decu-Thu 10:40\4
Peńa Ballesteros D.Y. P\1
Pilone E. Decu-Thu 14:20\1
Pinetti G. Mich-Thu 9:00\3
Pinto M. P\1
Pio G. Mich-Thu 16:40\1
Pirola C. Decu-Thu 16:40\1
Pirone A. Mich-Thu 9:00\4
Pirozzi D. P\24
Planas E. Decu-Thu 14:20\2
Pourrostam T. P\18
Prazeres Silva J.M. P\23
Prisciandaro M. Decu-Thu 10:40\2
Puccini M. Mich-Fri 10:30\3
Puello-Mendez J. P\11
Pupillo A. P\9
Quagliati M. Decu-Thu 16:40\5
Quintero P. Mich-Fri 10:30\2
Ragno F. P\12
Ramirez Olivar O.J. P\39
Ramos A. Decu-Thu 10:40\3
Rapagna S. Mich-Fri 10:30\4
Rego F. Mich-Thu 16:40\5
Rehak D. Mich-Fri 16:00\4
Rengel B. Decu-Thu 14:20\2
Reniers G. P\6, P\8
Reverberi A. Decu-Thu 14:20\5
Ristvej J. Mich-Thu 14:20\5
Rodrigues S. Mich-Fri 16:00\1
Rodriguez Urbina D.P. P\11
Rojas J.P. P\28
Rota R. Decu-Thu 16:40\1, P\7
Russo L. Mich-Thu 16:40\5, P\16
Russo P. P\31, P\37
Salzano E. Mich-Thu 16:40\1, P\39
Sambeth J.E. Decu-Thu 10:40\4
Sanchez-Forero D.I. P\11
Sánchez-Silva M. P\39
Santis A. Mich-Fri 10:30\2
Santone F. Mich-Fri 16:00\3
Savuto E. Mich-Fri 10:30\4
Scarponi G.E. Mich-Thu 14:20\1
Schreiberová L. Mich-Fri 17:20\1
Scionti G. Mich-Thu 9:00\1
Sepehri F. P\18
Sicari R. Mich-Thu 9:00\3
Siettos C. P\16
Sikorova K. Mich-Thu 14:20\3
Silva Ortega J. P\32, P\38
Sirignano M. Mich-Thu 16:40\5
Sivakova L. Mich-Thu 14:20\5
Skrinsky J. Mich-Thu 16:40\2
Slangen P. Mich-Thu 16:40\3
Slivkova S. Mich-Fri 16:00\4
Sofia D. Mich-Thu 10:40\1
Spinola Ávila J. P\23
Squeo G. P\26
Stefanelli E. Mich-Fri 10:30\3
Stillitano T. P\26
Strano A. P\26
Studer L. P\34, P\36
Suarez Urbina A.J. P\11
Tasca A.L. Mich-Fri 10:30\3
Testoni N. P\10
Tognotti L. Decu-Thu 10:40\1
Toscano G. P\24
Tugnoli A. P\30
Turco M. P\24
Vairo T. Decu-Thu 14:20\5, Decu-Thu 16:40\5, P\21
Valencia-Ochoa G. P\13, P\19, P\27, P\28, P\32, P\38
Valero M. Decu-Thu 14:20\2
Vallerotonda M.R. Mich-Thu 9:00\4
Vallerotonda R. Mich-Thu 10:40\4
Van Daele A. Mich-Thu 9:00\2
Vandestrate S. Mich-Thu 9:00\2
Varbanov P.S. Decu-Thu 9:00\3
Vasconcelos Da Silva F. Mich-Fri 16:00\1
Veglio F. Decu-Thu 10:40\2, Mich-Fri 10:30\1
Ventriglia V. P\35
Vernieres-Hassimi L. Decu-Thu 16:40\3, P\2
Vianello C. P\14, P\20
Vignoli M. Mich-Thu 10:40\5
Violante F. P\17
Vitolo S. Mich-Fri 10:30\3
Walmsley T.G. Decu-Thu 9:00\3
Wang Y. Decu-Thu 9:00\3
Wolff A. Mich-Thu 14:20\2
Wolff B. Mich-Thu 14:20\2
Wolff Z. Mich-Thu 14:20\2
Wood M.H. Decu-Thu 14:20\3
Zaitchenko V. Decu-Thu 9:00\2
Zeinalnezhad M. P\18
Zhang L. P\6
Zhou J. P\6
Zuluaga Mayorga S. P\39